HomeVreedzame wijk

Vreedzame wijk

Onder de VreedzamVidet werkt met de Vreedzame Wijk als methodiek in het kinderwerk. Hierin leren kinderen binnen en buiten school burgerschapsvaardigheden en zelf conflicten oplossen.e Wijk verstaan we de pedagogische infrastructuur waarin kinderen mogelijkheden worden geboden om zich te ontwikkelen tot democratische burgers. Zij leren conflicten oplossen om samen aan een veilig en positief sociaal klimaat te bouwen. Participatie staat hierbij centraal; als tegenhanger van individualisering.

Vreedzame School 
Enkele jaren geleden is basisschool de Vuurvogel gestart met de methodiek van de Vreedzame School. De klas en de school wordt al leefgemeenschap gezien, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Inmiddels dragen ook basisschool de Kajuit en IKC het Duet de methodiek van de Vreedzame School uit en worden er stappen gezet richting de Vreedzame Wijk. Dit betekent dat naast deze drie basisscholen ook andere partijen, die actief zijn in de wijken Europarei, Thamerdal en Meerwijk, vorm geven aan deze pedagogische infrastructuur. Als partner is Videt  al tijdens haar wijkactiviteiten actief binnen de methodiek Vreedzaam en andere partners nemen de methodiek mee binnen hun werkzaamheden.

Wijkmediatoren

Inmiddels zijn er 6 leerlingen van basisschool De Vuurvogel opgeleid tot wijkmediatoren. Zij kunnen buiten school, in de wijk, als mediator optreden bij conflicten van leeftijdgenoten en deze gezamenlijk oplossen. In maart hebben zij een welverdiend diploma uitgereikt gekregen van wethouder Ria Zijlstra. Wanneer mogelijk is zet Videt de wijkmediatoren in tijdens activiteiten en evenementen in de wijk. Zo leren kinderen gezamenlijk conflicten oplossen. Samen gaan we voor een Vreedzame Wijk!

Meer informatie over de Vreedzame wijk kunt u hier vinden. Ilonka den Ouden is coördinator van de Vreedzame Wijk in Uithoorn, voor vragen kunt u contact met haar opnemen via idenouden@teamsportservice.nl.