Druppie

Druppie, de mascotte van JOGG die water drinken stimuleert bij activiteiten voor kinderen.